Informasjon

OPPSETT/UTSETT AV BÅTER

Noen vil gjerne ha båten på land om vinteren. Tidspunktet for dette vil bli annonsert på hjemmesiden og SMS i god tid.

De som ønsker å sette opp båten for vinteren på området til Sjøbadet må melde fra om dette i god tid til Kenneth Halsan tlf 915 94 026.

Det leies inn mobilkran som koster kr. 1100,- pr. løft. Selve løfteoperasjonen og nedsatt på krybbe er en avtale mellom båteier og kranfirma. Ved eventuelle skader på båt/krybbe ved denne operasjonen er Sjøbadet Småbåthavn helt uten ansvar.

STRØM I HAVNA OG PÅ OPPLAGSPLASS

Ute på bryggene under sommersesongen er det ingen måling av strømforbruk. Man forutsetter at ingen har varmtvannsberedere og ovner stående på permanent.

Kun andelseiere har anledning til å lagre båthengere og opplagsutstyr som krybber o.l. og kun 1 enhet pr. andel.
Hengere og ting som lagres skal merkes med TYDELIG navn og mobilnummer, styret har myndighet til å fjerne det som ikke er merket.

På land og brygger under vinteren skal de som vil ha strøm i båten melde fra om dette. Det vil da bli utlevert strømmåler som skal henges på kabelen inn til båten. Denne vil bli avlest på våren. Strømmen under vinteren koster 1,50 pr/kw. Båter som er tilkoblet strøm under vinteren uten måler vil bli frakoblet uten ytterligere varsel. Eventuelle frostskader eller lignende er båteiers ansvar.

BÅTPLASS

  • Det er ikke tillatt å justere bredden på båtplassen selv
  • Båten skal ha fortøyning med strekkavlastning på begge sider foran og bak
  • På vinters tid må det i tillegg brukes spring på båter som ligger ute
  • Båser som er tomme vinterstid skal sperres med tau ytterst
  • Det er ikke tillatt å bruke sjakkel på bøylene på utriggerne
  • Tauverk som henger i sjøen og samler blåskjell blir fjernet

OPPLAGSAVTALE

Følgende avtale om opptaksvilkår er inngått mellom ……………………………og Sjøbadet Småbåthavn.

Vinteropplag på Sjøbadet er primært ifra oktober til april.
Skal båter stå oppe lengre enn dette må det avtales med styret senest ved oppsett.
Båteier må være oppmerksom på at det kan bli nødvendig å flytte båten på
opplagsplassen for eiers regning.

Styret gjør båteiere oppmerksom på at selve løfteoperasjonen ved utsett/oppsett er en avtale mellom kranfirmaet og båteier.
Havna har ikke noe ansvar ved eventuelle skader på båten under selve løftinga eller nedsettinga av båten på krybba.

Alle båter ( både de som står på land og de som ligger på sjøen ) som vil ha strømkabel om bord, skal være tilkoblet en forbruksmåler som båteieren får låne av havna. Det må betales et depositum på kr 1600;- for denne måleren som selvsagt blir tilbakebetalt ved innlevering av måleren igjen.
Måleren skal monteres synlig på skjøteledningen på utsiden av båten.
Måleren leses av når båten kobles på og av landstrømmen av en representant fra havna.
Forbruket betales med kr 1,50;- pr kW/t.
Under perioden 15 desember til og med 2 januar kan strømkabel dras om bord for  lading i båter uten strøm-måler.

Seilbåteiere skal umiddelbart ved oppsett sørge for at fall etc. ikke står og slår imot mast eller rigg. ( vi vil bevare det gode forholdet vi har til våre naboer)

Opplagsutstyr/hengere skal fjernes ifra opplagsplassen senest en uke etter oppsett/utsett eller lagres på dertil anvist plass.

Opplagsutstyr/hengere som oppbevares på havnas område skal være merket med navn og telefon-nummer.

Alle båter skal være forsikret.

Sjøbadet Småbåthavn  11.10.14

……………………………………………         …………………………………….

Båteier                                                                                  For Sjøbadet Småbåthavn