Informasjon

OPPSETT/UTSETT AV BÅTER

Noen vil gjerne ha båten på land om vinteren. Tidspunktet for dette vil bli annonsert på hjemmesiden og SMS i god tid.

De som ønsker å sette opp båten for vinteren på området til Sjøbadet må melde fra om dette i god tid til Kenneth Halsan tlf 915 94 026, eller til Jan Johansen tlf 911 50 788.

Det leies inn mobilkran som koster kr. 1100,- pr. løft. Selve løfteoperasjonen og nedsatt på krybbe er en avtale mellom båteier og kranfirma. Ved eventuelle skader på båt/krybbe ved denne operasjonen er Sjøbadet Småbåthavn helt uten ansvar.

 

STRØM I HAVNA OG PÅ OPPLAGSPLASS

Ute på bryggene under sommersesongen er det ingen måling av strømforbruk. Man forutsetter at ingen har varmtvannsberedere og ovner stående på permanent.

På land og brygger under vinteren skal de som vil ha strøm i båten melde fra om dette. Det vil da bli utlevert strømmåler som skal henges på kabelen inn til båten. Denne vil bli avlest på våren. Strømmen under vinteren koster 1,50 pr/kw. Båter som er tilkoblet strøm under vinteren uten måler vil bli frakoblet uten ytterligere varsel. Eventuelle frostskader eller lignende er båteiers ansvar.

 

BÅTPLASS

  • Det er ikke tillatt å justere bredden på båtplassen selv
  • Båten skal ha fortøyning med strekkavlastning på begge sider foran og bak
  • På vinters tid må det i tillegg brukes spring på båter som ligger ute
  • Båser som er tomme vinterstid skal sperres med tau ytterst
  • Det er ikke tillatt å bruke sjakkel på bøylene på utriggerne
  • Tauverk som henger i sjøen og samler blåskjell blir fjernet