PRISER PÅ ANDEL (Båtplass)

Velger du å si opp plassen, får du tilbake andelen når plassen er solgt.
Pris på andel er:

  • 1 – 25 fot – kr. 38.000,-
  • 25-35 fot – kr. 48.000,-
  • 36-45 fot – kr. 58.000,-

Årlig leie blir basert ut fra båtbredde, meterpris og en faktor vi benytter for å få budsjett til å gå opp. I år er faktoren 2,3

Meterpris deles opp på følgende måte:

Båter opp til 2 meter bredde=  Båtbredde * 550 * 2,3

Båter 2 til 3 meter bredde= Båtbredde * 800 * 2,3

Båter over 3 meter bredde=  Båtbredde * 900 * 2,3

Summen av bredde x meterpris ganges opp med faktoren nevnt ovenfor.

Eksempel Båt 2,4 meter bred (  bredde 2,4 * 800 * 2,3 = kr.4.416,- )

Utleie (fremleie) av plasser.
Når det gjelder utleie av plasser (fremleie), fakturerer vi leietaker for års leien,  og eier for et tillegg på kr. 1.500,- pr. år.