Vakthold

Vakthold

Under sommersesongen fra medio april til medio oktober har alle andelseiere en vakt. Vakten varer i et døgn fra kl. 12:00 til 12:00 påfølgende dag. Etter vakta skal det kvitteres i boka som ligg på kafferommet i klubbhuset. Ettersom dette vaktholdet er viktig for å unngå tyveri og hærverk i havna så gis det kr. 1000,- i bot for de som ikke har tatt vakta si eller glemt å kvittere i boka.

Vaktinstruks

Vakten begynner kl. 12.00 på oppsatt dato og varer til neste dag kl. 12.00.

Den som har vakt må ta noen turer ned i havna i løpet av vakta. Det er en fordel å observere på avstand om det er fremmed aktivitet på flytebrygga. Det fordi en ellers vil skremme eventuelle inntrengere til å holde seg skjult inntil en har forlatt brygga. Vær spesielt oppmerksom på fremmede båter som ligger inntil flytebrygga.

En bør inspisere at alle båter er forsvarlig fortøyd. Manglende eller dårlig fortøyning forsøkes om mulig utbedret, om det er fare for skader på båt eller anlegg. Eieren av båten kontaktes med beskjed om mangelfull fortøyning.

Barn som ikke er i følge med voksne og uvedkommende skal bortvises fra anlegget.

Porten skal holdes låst, også når det er mye trafikk ut til bryggene.

Vakta må foreta rydding av søppel på brygga og havneområdet.

Vakta skal lense havnebåten.

Etter endt vakt kvitteres i vaktjournalen som ligger på kafferommet. Her noteres også alle uregelmessigheter som oppdages. Skader på brygga, som ikke kan utbedres av vakta, meldes til havnesjef Jan Almestad tlf 95773210.

Offentlig Toalett og kafferom

Gulv vaskes med engangsmopp
Toalett servant og speil vaskes, papirkurv tømmes og ny pose i kurven.
Toalettpapir, tørkerull og såpe etterfylles ved behov.
Engangshansker og utstyr finnes på teknisk rom.
Tidlås stenger døra mellom kl. 22:00 og 09:00 ( Ikke i Bobilsesongen )
Sjekk at det ikke er folk på toalettet etter kl. 22:00

Levanger 26.05.2019

PS: Vi har hatt tilfeller av innbrudd i båter, noe det er vanskelig å gardere seg mot. Vi kan redusere fristelsen hvis vi ikke oppbevarer lettomsettelige ting og alkohol om bord.